Monday

Black Holes dan Kejadian Bintang-Bintang


bintang-bintang tercipta daripada gumpalan asap tebal seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 11 yang berrnaksud, “Kemudian dia menuju ke langit dan langit pada masa itu berbentuk asap lalu dia berkata kepadanya dan bumi, ‘Datanglah kamu berdua dengan tunduk atau terpaksa’. Keduanya menjawab, ‘kami datang dengan tunduk’.” 

Sains membuktikan gumpalan asap ini mengandungi gas-gas hidrogen dan helium. Selepas berlalu masa ;utaan tahun (selepas Big Bang), gas-gas ml menjadi semakin padat sehingga akhirnya melahirkan bintang-bintang dan galaksi. Hal ml disebutkan di dalam The Vindication of the Big Bang: Breakthroughs and Barriers (Parker, Barry R., Plenum Press, New York, 1993). 

Juzu ke-23 Ash-Shaffaatt ayat 6:
 “Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit dunia dengan perhiasan,iaitu bintang-bintang.”

    Orang yang melihat bintang di langit dengan akal,sampai kepada ilmu pengetahuan yang lebih meluas lagi,sampai kepada ilmu pengetahuan astronomi,ilmu tentang bintang-bintang.Bahkan sampai pula kepada pengetahuan yang lebih meluas dan mendalam lagi,Bintang-bintang yang ada dalam Galaksi Bima Sakti pun tidak terkiranya.apatah lagi Galaksi yang lain,Galaksi yang lebih Besar ,lagi banyaklah bintang.

    Bintang-bintang adalah objek-objek besar di kosmos dan jumlahnya begitu besar sekali. Di galaksi Bimasakti sahaja jumlahnya adalah antara 200 hingga 400 bilion. CNN.com bertarikh 23 Julai 2003 melaporkan jumlah bintang di langit melebihi 70 sextilwn (iaitu 7 diikuti dengan 22 kosong). Jumlah ini adalah berdasarkan kiraan yang dibuat oleh para pengkaji daripada Australian National University. Jumlah ini bermaksud, sekiranya dihitung pasir-pasir di semua pantai dan gurun di dunia, jumlah bintang di langit adalah 10 kali ganda daripada jumlah itu.
   Di dalam Quran terdapat lebih kurang 13 tempat yang menceritakan mengenai bintang-bintang. Perkataan yang digunakan oleh Quran adalah najmu (satu bintang) dan nujuum (banyak bintang). Sebagai contoh, dalam surah al-A’raaf ayat 54, Allah menyatakan. “Dan (Allah mencipta) matahari, bulan dan bintang-bintang (masingm asing) tunduk kepada perintahnya.” Antara faedah yang manusia peroleh daripada bintang-bintang adalah Ia menjadi penunjuk jalan terutamanya bagi para pengembara. 

Berhubung dengan ini dalam surah an-Nahi ayat 16, Allah berkata, “Dan dia ciptakan tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”

Kredit to:Danial Zainal Abidin
 dan tambahan oleh HantuWriter 

acarian anda:kejadian bintang
No comments:

Post a Comment

ヅ komen anda amat dialu-alukan
๏̯͡๏ tak puas hati sila komen
(>‿♥) jika terdapat kesalahan,sila tegur
''◠‿◠)Sekian,terima kasih

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...